Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ

Увага! Просимо дотримуватися протиепідемічних заходів

Викривачі корупції

Пам’ятка про Порядок розгляду повідомлення

        Важливо:

   - повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені;

    - якщо наведена у повідомленні інформація стосується керівника установи, таке повідомлення у триденний строк надсилається суб’єкту, уповноваженому розглядати або розслідувати факти, викладені у повідомленні, про що інформується заявник;

   - якщо наведена у повідомленні інформація стосується уповноваженої особи установи, порядок розгляду такого повідомлення визначається керівником установи.

     Попередній розгляд повідомлень:

    Повідомлення підлягає попередньому розгляду у строк не більше ніж десяти робочих днів з дня внесення інформації до Єдиного порталу повідомлень викривачів.

   Якщо під час попереднього розгляду повідомлення буде встановлено, що воно не відповідає вимогам Закону (не містить фактичних даних про можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені), його розглядатимуть відповідно до Закону України «Про звернення громадян».  

   Якщо під час попереднього розгляду повідомлення буде встановлено, що його розгляд не належить до компетенції установи, до якої воно надійшло, подальший розгляд припиняється, а заявник інформується про це з роз’ясненням, куди можна звернутися.

   Заявнику надається детальна інформація про результати попереднього розгляду та дисциплінарного провадження у триденний строк з дня завершення. У разі підтвердження за результатами попереднього розгляду викладеної у повідомленні інформації винні особи притягаються до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне провадження триває тридцять (сорок п’ять) днів з дня завершення попереднього розгляду.

  Якщо під час попереднього розгляду виявлено ознаки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, матеріали передаються спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції або Державному бюро розслідувань.

  Заявнику надається детальна інформація про результати попереднього розгляду та дисциплінарного провадження у триденний строк з дня завершення.

(с) 2024

Запис до лікаря